Batch Loader and Batch Save for 3dsmax

Batch Loader and Batch Save for 3dsmax

Trong quá trình mình biên tập lại các thư viện để tiện cho việc sử dụng sau này, mình có tìm ra một cách nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian.
Ví dụ cụ thể, mình muốn chỉnh sửa vật liệu của bộ thư viện cây như trong hình (mặc dù nó sẵn đã là vật liệu Corona nhưng theo mình không được tốt), gồm 12 loại cây, mỗi loại có 6 biến thể khác nhau. Thông thường, mình sẽ tiến hành theo cách mở một file lên–> chỉnh sửa vật liệu cho ưng ý–> save file lại + save vật liệu đó lại–> mở file khác lên, gán vật liệu mới vào–> save file… như vậy ta sẽ phải mở và lưu file 72 lần (nếu ban đầu là vật liệu Vray bạn cần thêm thao tác convert nữa cho mỗi file)! Chà, một quá trình tẻ nhạt và mất thời gian!
Ý tưởng ở đây là làm cách nào để mở và lưu TẤT CẢ file cùng một lúc. Bằng cách kết hợp 2 script:

1.Batch Loader:

Giúp merge nhiều file cùng một lúc

http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-loader

Bạn có thể chọn merge từng bộ 6 biến thể của 1 loại cây; hay merge toàn bộ vào một scene cũng được, chỉ cần nhớ group lại theo từng loại để tiện thao tác sau này.

2.Batch Save

(tác giả plugin đặt bằng tên Sequentialsave): giúp lưu nhiều vật thể trong scene thành các file .max cùng một lúc. Bằng cách chọn các vật thể cần lưu, chạy script, tên file được lưu sẽ tự động lấy theo tên của vật thể.
Như vậy ta chỉ cần tập trung chỉnh sửa 12 loại vật liệu, chỉnh xong một cái gán cho các biến thể còn lại. Sau khi hoàn tất, chọn tất cả vật thể và Batch Save sẽ lo phần còn lại trong một click! Đây là một cách ứng dụng script vào một công việc cụ thể, mình tin rằng chúng có thể hữu dụng trong các tình huống khác nữa. Hy vọng chia sẽ này hữu ích với các bạn!

Được chia sẻ bởi: Mars Man

3ds MaxBatch LoaderBatch SaveMars Man‎Scripts
Comments (0)
Add Comment